Non-academic Contributions


Author of chapter on the media and political polarisation. This chapter is part of the Dutch book on Political Polarisation in The Netherlands (Politieke Polarisatie in Nederland). 


Book abstract: Polarisatie, groeiende onenigheid, toenemende tegenstellingen, verruwing en verharding in politiek en samenleving: Nederlanders maken zich er grote zorgen over. Terecht? Het antwoord op die vraag geven 22 politicologen, sociologen en andere wetenschappers. Ze laten zien hoe het is gesteld met de politieke polarisatie in ons land. Wat draagt er aan bij en wat is er eventueel aan te doen? De bijdragen zijn degelijk – gebaseerd op stevig empirisch onderzoek en veel recente Nederlandse en internationale literatuur – en toch toegankelijk voor een breder publiek. Ze helpen onderscheid te maken tussen polarisatie en andere kwesties, tussen soorten polarisatie en tussen echt zorgelijke ontwikkelingen en spookbeelden in de publieke opinie en de media. Niet iedere politieke controverse en niet elk maatschappelijk conflict duidt op een onoverkomelijke tegenstelling. De bundel biedt meer perspectief door polarisatie in proportie te brengen. Bijdragen van onder anderen Annemarie Walter, Eelco Harteveld, Paul Schnabel, Quita Muis en Tom van der Meer. De redacteur, Paul Dekker, is hoogleraar Civil society aan Tilburg University en deed bij het Sociaal en Cultureel Planbureau vele jaren onderzoek naar de publieke opinie.


Chapter abstract: Dit hoofdstuk begint met een beknopt overzicht van de ontwikkeling of totstandkoming (ver- en ontzuiling) van wat we nu de traditionele or ‘mainstream’ media noemen. Deze steeds grotere keuzevrijheid in welke media men kan lezen, kan zorgen voor polarisatie door middel van selective exposure en motivated reasoning. Vervolgens zal de mainstream media met sociale media vergeleken worden: wat zijn bijvoorbeeld de verschillen en overeenkomsten tussen filter bubbles versus selective exposure, en echo chambers en motivated reasoning? En welke rol speelt de aard/structuur van de verschillende ‘nieuwsplatformen’ (hoe mensen zich binnen zo’n platform gedragen) in de mate van polarisatie die kant ontstaan? De nadruk in dit hoofdstuk ligt op de rol van de mens en de keuzes hij/zij maakt uit de opties voorhanden.


Interview with one of the main newspapers in the Netherlands (Algemeen Dagblad, AD) about conspiracy theories and how these may correlate with an uptick in UFO sightings. 


Link to article in PDF-format here (article is in Dutch)


Author of chapter on my experience as a PhD Candidate at the European University Institute. This chapter is part of the bundle 'PhD Confessions'. 


The bundle is freely available here (chapter is in English)


Interview with 'CompolCorp' about the role of social media and misinformation in politics and society at large.


Link to YouTube video here (interview is in English)